جای خالی پس انداز در زندگی پایتخت نشینان

جای خالی پس انداز در زندگی پایتخت نشینان ساخت اپل آی دی: تهران- روزنامه آرمان امروز- دوشنبه- با انتشار گزارشی به قلم سحر افشاری با عنوان جای خالی پس انداز در زندگی پایتخت نشینان به مبحث هزینه زندگی و مخارج در تهران می پردازد.


امروز تفاوت بالایی بین هزینه زندگی در تهران و دیگر استان های كشور دیده می گردد.
وضعیت خرج و مخارج و هزینه های جاری زندگی و تسهیلات محل سكونت و لوازم زندگی مورد استفاده خانوارها و مسكن و خوراك و... همه و همه در تهران به صورت سرسام آوری بالاتر است.
همین امر سبب مهاجرت تعداد بالایی از تهرانی ها به شهر های اقماری شده است.
طبق اعلام بانك مركزی، به صورت كلی، میزان درآمد خانوار در سال قبل با رقم 17 میلیون و 966 هزار و 976 ریال از هزینه ها پیشی گرفته است.
بر پایه این گزارش، متوسط درآمد یك خانوار شهری در سال قبل 36 میلیون و 606 هزار و 291 ریال و متوسط هزینه هم 35 میلیون و 109 هزار و 43 ریال بوده است؛ ازاین رو درآمد هر خانوار در سال قبل، ماهانه یك میلیون و 497 هزار و 248 ریال از هزینه ها بیشتر بوده است.
همچنین بر مبنای اعلام مركز آمار ایران طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی 50 ساله از مهم ترین طرح های آماری مركز آمار ایران است.
در سال 1396 تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح 18701 خانوار نمونه در نقاط شهری و 19261 خانوار نمونه در نقاط روستایی كشور است.
نگاهی به اهم نتایج طرح در سال 1396 در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد: متوسط هزینه كل خالص سالانه یك خانوار شهری 525/329 هزار ریال بوده است كه نسبت به رقم مشابه در سال قبل 7/15 درصد افزایش نشان داده است.
از هزینه كل سالانه خانوار شهری750/76 هزار ریال با سهم 3/23 درصد مربوط به هزینه های خوراكی و دخانی و 775/252هزار ریال با سهم 7/76 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراكی بوده است.
در بین هزینه های خوراكی و دخانی، بیشترین سهم با 1/22 درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و در میان هزینه های غیرخوراكی بیشترین سهم با 43 درصد مربوط به مسكن بوده است.
متوسط درآمد اظهارشده سالانه یك خانوار شهری947/366 هزار ریال بوده است كه نسبت به سال قبل، 7/15 درصد افزایش داشته است.
براین اساس در سال 1396 رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری برابر با رشد هزینه كل سالانه است.
منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان داده است كه 4/34 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 1/16 درصد از مشاغل آزاد كشاورزی و غیركشاورزی و 6/49 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است. مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده كننده از لوازم عمده زندگی در سال 1395 نسبت به سال 1396 نشان داده است كه خانوارهای استفاده كننده اتومبیل شخصی از 6/47 به 6/50، یخچال فریزر از 5/60 به 2/63، جاروبرقی از 3/90 به 0/91، ماشین لباسشویی از 5/84 به 3/86، ماشین ظرفشویی از 8/5 به 3/7، و مایكروفر از 3/10 به 4/12 درصد افزایش یافته است.
در سال 1396، عمده ترین نوع سوخت مصرفی 8/93 درصد از خانوارهای شهری برابر گرما، گاز طبیعی شبكه عمومی بوده است.
متوسط هزینه كل خالص سالانه یك خانوار روستایی 760/178 هزار ریال بوده است كه نسبت به سال قبل 9/13 درصد افزایش نشان داده است.
از هزینه كل سالانه خانوار روستایی 504/66 هزار ریال با سهم 2/37 درصد مربوط به هزینه های خوراكی و دخانی و 166/112 هزار ریال با سهم 8/62 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراكی بوده است.
در بین هزینه های خوراكی و دخانی، بیشترین سهم با 2/25 درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و در میان هزینه های غیرخوراكی، بیشترین سهم با 1/29 درصد مربوط به مسكن بوده است.
متوسط درآمد اظهار شده سالانه یك خانوار روستایی 842/201 هزار ریال بوده است كه نسبت به سال قبل 1/14 درصد افزایش داشته است.
منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان داده است كه 4/29 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 7/31 درصد از مشاغل آزاد كشاورزی و غیركشاورزی و 8/38 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.
مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده كننده از لوازم عمده زندگی در سال 1395 نسبت به سال 1396 نشان داده است كه خانوارهای استفاده كننده اتومبیل شخصی از 27 به 6/29، یخچال فریزر از 6/41 به 2/45، جاروبرقی از 1/64 به 2/64، ماشین لباسشویی از 1/52 به 9/53، ماشین ظرفشویی از 2/0 به 3/0 و مایكروویو از 6/1 به 9/1 درصد افزایش رسیده است.
در سال 1396 عمده ترین نوع سوخت مصرفی 4/64 درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی شبكه عمومی و 1/25 درصد نفت سفید بوده است.

هزینه بالای معیشت در تهران
بررسی ها نشان داده است 17 درصد از جمعیت ایران در استان تهران زندگی می كنند. طبیعتا به فراخور این جمعیت، سهم این استان در فعالیت های صنعتی، تجاری، كشاورزی و خدماتی هم بالا می رود.
از همین جمعیت 17 درصدی كشور كه در این استان متمركز شده است می توان استنباط كرد اقتصاد چه وضعیتی دارد.
23 درصد از تولید ناخالص ملی به استان تهران متعلق می باشد. این یعنی سهم عمده فعالیت های اقتصادی در این استان متمركز است.
9/13 دهم درصد از تولید ناخالص بخش صنعت كشور مربوط به استان تهران است.
در بخش خدمات این سهم به حدود 35 درصد می رسد اما در بخش كشاورزی این سهم پایین تر است چون كه سهم زمین های كشاورزی در استان تهران به نفع دیگر بخش ها كاهش یافته است.
درآمد سرانه خانوار شهری در تهران كمی بیش از 5/3 میلیون تومان است و این میزان درآمد بالاتر از دیگر نقاط كشور است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اظهار داشت: متوسط درآمد سرانه كشور طبق آخرین آمار حدود دو میلیون تومان در ماه برای هر خانوار است.
می بینید درآمد خانوار تهرانی 5/1 میلیون تومان بالاتر از متوسط كشوری است و همین امر خود انگیزه ای را برای مهاجرت بوجود می آورد.
بخش عمده ای از مهاجران هم جذب بخش های خدماتی می شوند چون این بخش اقتصاد بزرگ تر از سایر بخش هاست.
به گزارش خبر آنلاین، نعمت ا... تركی افزود: این بالا بودن درآمد، در بالا بودن هزینه های خانوار هم صدق می كند، برای درك بهتر باید اشاره كنم كه درآمد دو میلیون تومانی خانوار در بعضی استان ها بین 30 تا 35 درصد امكان پس انداز دارد اما درآمد سرانه 5/3 میلیون تومانی خانوار اصلا جایی برای پس انداز ندارد چون هزینه زندگی، بسیار بالاست و گرانی مسكن فشار زیادی به خانوار وارد می نماید.
به طور دقیق هزینه زندگی در تهران بین 40 تا 45 درصد بالاتر از متوسط كشوری است.
همچنین سرپرست وزارت كار گفته است كه طرحی مشابه طرح اشتغال روستایی با این حجم از عملیات و اختصاص 5/1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی كمتر اتفاق افتاده است.
به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی اضافه كرد: اگر زمینه اشتغال در روستاها را فراهم نماییم، حاشیه نشینی كاسته می شود و بردن منابع به سمت اشتغال روستایی منجر به تولید اشتغال می گردد.
او افزود: درصددیم تا اطلاعات طرح اشتغال روستایی در هر استان را استخراج نماییم و در اختیار نمایندگان آن استان قرار بدهیم.
این مقام مسئول در عین حال با اشاره به اینكه هنوز شكاف زیادی بین درآمد خانوارهای شهری و روستایی وجود دارد، به آمار مركز آمار ایران درباره متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی اشاره نمود و اظهار داشت: برابر آمارها متوسط درآمد خانوار شهری 36 میلیون تومان در سال و متوسط درآمد خانوار روستایی 20 میلیون تومان اعلام شده كه نشان داده است فاصله عمیقی بوجود آمده و مهاجرت روستاییان به شهرها را به دنبال داشته است.
محسنی بندپی در ادامه متذكر شد: تاكید رئیس جمهور این بود كه تسهیلات اشتغال روستایی به صورت دقیق رصد شود تا به اشتغال موقتی و ناپایدار منجر نشود، چون ما در گذشته تجربه ناموفق طرح بنگاه های زودبازده را داشتیم كه باید از آن درس بگیریم.

مهاجرت مستاجران به شهرهای اقماری
هزینه برای رسیدن به نزدیك ترین ایستگاه مترو از هر یك از مناطق، كرایه ای حدود 88 الی 220 هزار تومان در ماه است و بنابراین است، كه كرایه مسكن در تهران برای مستاجران مقرون به صرفه نیست و به قول نایب رئیس اتحادیه املاك كشور خیلی از مستاجران به شهرهای اقماری تهران مهاجرت می كنند.
به گزارش مهر، حسام عقبایی در این مورد اضافه می كند: در ماه های اخیر و به دنبال افزایش قیمت مسكن و اجاره بها در شهر تهران شاهد روند مهاجرت اقشار اجاره نشین از تهران به سمت شهرهای اطراف هم چون شهریار، پردیس و رودهن هستیم كه البته مشكلات اجتماعی را می تواند در شهرهای مهاجرپذیر تولید كند.
همچنین رئیس اتحادیه املاك ورامین در مورد چگونگی استقبال مردم از خانه های اجاره ای شهرهای اطراف تهران اظهار داشت: كرایه های مسكن در ورامین حدود 20 درصد افزایش یافته است و همین افزایش كم، قیمت پایین كرایه ها و هم قدرت پایین خرید و یا اجاره مسكن در تهران سبب استقبال بیش ازپیش مستاجران از واحدهای اجاره ای این مناطق شده است. ابوطالب شیركوند افزود: كنترل بازار خرید و اجاره مسكن دستوری نیست و با بخشنامه میسر نمی گردد، اما ما تلاش داریم، با ابزارهای موجود، در حد توان از افزایش غیرمتعارف اجاره بها جلوگیری نماییم.
روزنامه آرمان
1735


1397/06/05
14:04:31
5.0 / 5
4652
تگهای خبر: خدمات , هزینه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۲
خرید اپل آیدی - ساخت اپل آیدی

idstore.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ساخت اپل آی دی محفوظ است

ساخت اپل آی دی

سفارش ساخت اپل آی دی