مدیرعامل روزنامه ایران:

روابط عمومی ها باید به اثرگذاری اطلاعات توجه نمایند

روابط عمومی ها باید به اثرگذاری اطلاعات توجه نمایند ساخت اپل آی دی: تهران - مدیرعامل موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران با اشاره به اینكه مخاطب امروز گزینش گرا بوده و از میان انبوه اطلاعات رسیده اطلاعات خاص خویش را جذب می كند، اظهار داشت: تولید انبوه اطلاعات به معنای اثر گذاری نیست بلكه روابط عمومی ها باید به اثربخشی داده ها توجه نمایند.


به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، محمد تقی روغنی ها در آیین گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی و دومین همایش بررسی مسائل و چالش های روابط عمومی ایران، اظهار داشت: رو ابط عمومی ها در واقع قلب یك سازمان بوده و وظیفه و مسوولیت آنها ارائه اطلاعات و داده ها و درعین حال فراوری و آنالیز داده هاست بنابراین ارائه منطقی اطلاعات به مخاطبان متناسب با نیازها، از نتایج این مهم به شمار می آید.
به گفته مدیرعامل موسسه ایران، امروز اطلاعات خام دیگر كار آمدی لازم و كافی را نداشته و باید این اطلاعات تولیدی به صورت پخته شده در اختیار مخاطب هوشمند و گزینش گرای امروز قرار گیرد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینكه مدیریت سازمانها باید پذیرای داده های تازه ای كه از جانب روابط عمومی ها به آنها عرضه می گردد باشند، اظهار داشت: شاید یكی از چالش ها همین است كه مدیریت سازمانه تا چه میزان در برابر آنچه كه روابط عمومی تولید و ارائه می كند برخورد مثبت و پذیرایی دارد.
به گفته وی، برخی مواقع مدیران مجموعه ها یا نقش روابط عمومی ها را نپذیرفتند یا از نقش آنها بی خبر هستند در نتیجه انتظارشان از روابط عمومی تنها یك دستگاه تبلیغاتی است كه به بیان توانمندی ها و عملكرد مدیر بپردازد.
مدیر عامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران با ابراز تاسف از اینكه با وجود رشد ارتباطات، فناوری اطلاعات و دانش اطلاع رسانی، نگاه به روابط عمومی همچنان نگاه سنتی است كه با مقتضیات امروز سازگار نیست اظهار داشت: انتقال اخبار همراه با اطلاعات تحلیلی متناسب با نیاز مخاطب و ارائه آن به بدنه سازمان و مدیریت آن همچون وظایف روابط عمومی است تا مدیران در جریان آخرین خبرهای روز قرار گیرند.
این فعال رسانه ای با تاكید بر اینكه روابط عمومی ها باید زمینه پذیرش اطلاعات را در بدنه و مدیریت سازمان فراهم نمایند، اظهار داشت: طبیعی است كه در این مسیر استفاده از روشهای نوین همچون فضای مجازی و شبكه های اجتماعی كه این روزها شاهد گسترش و نفوذ آن هستیم، نقش بسیار موثری را دارند.
روغنی ها تصریح كرد: روابط عمومی ها باید به این سمت حركت كردند كه سایت خویش را داشته باشند و در شبكه های اجتماعی هم فعال باشند، البته یكی از اشكالات این است كه این حضور همراه با دور اندیشی و راهبرد روشن نیست بلكه تنها جنبه های نمایشی و نمادین دارد.
وی با اشاره به اینكه این شرایط برای مخاطبان با انبوه اطلاعات جذاب نیست، اظهار داشت: با این وضعیت نه تنها با مخاطب ارتباط خوبی برقرار نمی گردد بلكه زمینه ارتباط روابط عمومی ها را با رسانه ها می كاهد.

** لزوم حمایت بیشتر دولت از روابط عمومی ها
در ادامه این مراسم عضو انجمن متخصصان روابط عمومی ایران هم با گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی ابراز امیدواری كرد كه دولت همواره حامی و حمایتگر حرفه روابط عمومی باشد.
سید شهاب سید محسنی پژوهش را بسترساز تحقق روابط عمومی علمی و حرفه ای عنوان نمود و اظهار داشت: از آنجائیكه یكی از وظایف محوری روابط عمومی ها اطلاع رسانی از مخاطبان درون و برون سازمانی است بنابراین اطلاع یابی بدون انجام انواع پژوهش های میدانی و مطالعاتی و اسنادی امكان پذیر نخواهد بود.
این مدرس دانشگاه، اظهار داشت: پژوهش رسانه ای برای یك سازمان همچون چراغ، راه صحیح و موثر در بهره گیری درست از رسانه ها را ممكن می سازد و برنامه ریزی و مدیریت رسانه ای روابط عمومی را با موفقیت بیشتر و مطمئن تری همراه می سازد.
سید محسنی در عین حال تصریح كرد: جایگاه رفیع پژوهش در روابط عمومی یك لزوم انكار ناپذیر و نتایج آن برای تهیه و تدوین برنامه جامع و راهبردی در روابط عمومی بسیار مهم و تعیین كننده خواهد بود.

** پنهان كاری در سازمان ها بحران زا است
یك استاد دانشگاه و پیشكسوت حرفه روابط عمومی هم در این مراسم، روابط عمومی را یك واحد راهبردی عنوان نمود كه با محیط پیرامونی سازمان ارتباط دارد مستقیم و فعالیت هایش بر محیط بیرون از سازمان و آینده سازمان تاثیر گذار است.
احمد یحیایی ایله ای تصریح كرد: اگر مدیریت روابط عمومی دارای برنامه راهبردی باشد می تواند مسائل درون سازمانی و برون سازمانی را رصد كرده و برای حل مشكلات و دغدغه های سازمان متبوعش برنامه ریزی كند، اما اگر برنامه و راهبرد مشخص نداشته باشد كار دشوارش خواهد شد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به پیش زمینه های تولید بحران ها در سازمان ها و برون سازمان ها اظهار داشت: همه باید به این مهم آگاه باشیم كه بحران ها به خودی خود بوجود نیامده و نخواهند آمد بلكه مشكلاتی بوده اند كه گاها نادیدگرفته شده و امروز به بحران تبدیل گشته اند.
یحیایی ایله ای خاطرنشان كرد: اگر روابط عمومی ها نتوانند رابطه سازمان با مردم و مشتریانشان را هماهنگ كرده و ارتباط دوسویه برقرار كنند در دراز مدت بحران ها به سراغ سازمانها می آیند.
به گفته وی پنهان كاری و توجه نكردن به مسائل و مشكلات و همینطور برقرار نكردن ارتباط دوسویه درون و برون سازمانی به صورت قطع در سازمان ها بحران زا خواهند بود.

** مشاركت فعال، پاسخ گویی و شفافیت اصول اصلی روابط عمومی موفق
در ادامه این مراسم هم یك پیشكسوت حوزه ارتباطات و روابط عمومی در سخنان خود سه اصل مشاركت فعال، شفافیت و پاسخ پذیری را از اصول اصلی یك روابط عمومی موفق و كارآمد عنوان نمود كه در تحقق حقوق شهروندی هم نقش بسزایی را ایفا خواهند كرد.
حسن نمكدوست تهرانی، اضافه كرد: این سه اصل در واقع لازمه تحقق درون این حلقه بوده و چرخه بسامان درون حلقه یعنی اطلاعات و ارتباطات را هم تضمین خواهند كرد.
وی حق زیستی، اندیشیدن، آموختن، سلامت، تعالی و منزلت، انتخاب، شادی، داشتن، توانستن، مشاركت و حق اعتراض را از اركان حقوق شهروندی عنوان نمود كه برای هر فردی باید همواره وجود داشته باشد.
این مدرس دانشگاه تصریح كرد: زمانیكه درباره حقوق شهروندی صحبت می نماییم درواقع درباره یك مجموعه هم افزا سخن به میان می آوریم.
به گفته نمك دوست، در گنجینه روابط عمومی شیوه های خوب و مدرن این كار وجود دارد كه باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
این مدرس دانشگاه در عین حال تصریح كرد: روابط عمومی ها باید هم برای مردم و بعنوان مخاطب برون سازمان و هم برای درون سازمان خود سودمند باشند تا هر دو به نتایج مطلوب و شایسته مد نظر دست یابند.
نمك دوست در ادامه، خصوصیت های یك شهروند را آگاه و برخوردار از اطلاعات بودن و علاقه مندی به مشاركت در جامعه پیرامون در حل و فصل مسائل و مشكلات عنوان نمود.
به گفته وی روابط عمومی ها همینطور باید كمك كنند تا عموم مردم جامعه در جریان امور قرار گرفته و از جریانات پیرامون خود اطلاع داشته باشند.

** پاسخگویی ابزار كلیدی مدیریت در روابط عمومی
در ادامه این نشست، مدیر عامل موسسه كارگزار روابط عمومی ایران، پاسخگویی را یكی از ابزارهای كلیدی مدیریت بخصوص مدیریت دولتی نوین از جمله' روابط عمومی' در شرایط كنونی عنوان نمود و اظهار داشت: این امر سبب شده كه به این مورد از جهات و زوایای مختلفی نگریسته شود.
مهدی باقریان تصریح كرد: آنچه حائز اهمیت است تولید یك نظام پاسخگویی كارآمد و جامع است كه برپایه آن بتوان اطمینان یافت كه رفتار و تصمیمات كارگزاران، در جهت تامین منافع مردم است و سازمان ها و دستگاههای اجرایی دولت، در جهت منافع جامعه گام برمی دارند.
این مدرس دانشگاه اضافه كرد: مردم سالاری ایجاب می كند دولت ها در برابر مردم كه قدرت را به آنها تفویض كرده اند، پاسخگو باشند. مردم حق دارند با استفاده از حقوق شهروندی و حق پاسخ خواهی از نحوه مصرف منابع مالی و عمومی و كارایی و اثر بخشی برنامه های مقامات منتخب و میزان تاثیراجرای برنامه های یاد شده در ارتقای سطح رفاه خویش، آگاه شوند.
فراهنگ ** 1355 ** 1701


1397/02/26
15:23:20
5.0 / 5
4690
تگهای خبر: دستگاه , رسانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
خرید اپل آیدی - ساخت اپل آیدی

idstore.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ساخت اپل آی دی محفوظ است

ساخت اپل آی دی

سفارش ساخت اپل آی دی