وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

آخر دوره رسانه های یكطرفه

آخر دوره رسانه های یكطرفه به گزارش ساخت اپل آی دی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینكه دوره رسانه های یكطرفه به آخر رسیده، اظهار داشت: ایرنا از لحاظ گستره فعالیت و نوع كار در داخل و خارج كشور، دارا بودن دفاتر مختلف خارجی و داخلی و هم صدها خبرنگاری كه اخبار و محصولات خبری تولید می كنند، در بین سایر رسانه ها از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.


به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، سید عباس صالحی روز دوشنبه در آیین تكریم و معارفه محمد خدادی و سید ضیا هاشمی مدیران عامل سابق و جدید خبرگزاری جمهوری اسلامی اضافه كرد: برای من امروز توفیق و افتخاری بزرگی است كه در خدمت مدیران و كاركنان این سازمان باشم.
وی اضافه كرد: بدون شك سابقه 83 ساله و این دیرینگی، شناسنامه ای پدید آورده كه این سازمان را در بین دیگر رسانه ها منحصربفرد كرده است.
به گفته صالحی، اندوخته و تجربیات دیرینه این سازمان به مانند اندوخته ها و تجربیات بدست آمده توسط ملت ها و تمدن ها است كه بصورت سرمایه در خود انباشته كرده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به سابقه دیرینه و بیش از 80 سال دانشگاه تهران هم اشاره نمود و اظهار داشت: دانشگاه تهران هم از لحاظ مركز و محل آموزشی در این زمینه منحصربفرد و از سابقون است.
صالحی تصریح كرد: دو مجموعه ایرنا و صدا وسیما از لحاظ رسمیت، تاریخ، گستره فعالیت، نوع كار در واقع دو مجموعه ای محسوب می شوند كه پشتوانه آنها قانون كشور بوده و از سویی از لحاظ گستره فعالیت مشابهتی با هیچ سازمانی در كشور ندارند.
وی اضافه كرد: ایرنا از لحاظ گستره فعالی و نوع كار در داخل و خارج كشور، دارا بودن دفاتر مختلف خارجی، استانها، صدها خبرنگاری كه اخبار و محصولات خبری تولید می كنند دارای جایگاه ویژه در بین سایر رسانه هاست، از این رو رسانه ها فراوانی در كشور داریم كه تنها در چند حوزه و عرصه خاص فعالیت دارند اما این رسانه دارای تنوع فعالیت و گستره آن است كه قابل مقایسه با دیگر رسانه های فعال در كشور نیست.
به گفته صالحی، تنوع كار، خروجی های مختلف، تولید كانال ها، شبكه های صوت و تصویر، فیلم، تنوع زبانهای در ایرنا سبب شده كه این رسانه در نوع كار و حوزه فعالیت مشابهتی با دیگران در نوع كار نداشته باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به حوزه فعالیت ایرنا در عرصه بین المللی هم اشاره نمود و اظهار داشت: قبل و پس از انقلاب اسلامی خط تماس كشور با خارج تنها از خبرگزاری جمهوری اسلامی بود.
صالحی در عین حال اظهار داشت: به تعبیر من دو رسانه ملی در كشور داریم كه صدا وسیما و ایرنا هویت و مزیت و امتیاز خاصی در حوزه رسانه های ملی می بخشند.
به گفته وی، همه اینها یكطرف و سابقه 83 ساله ایرنا یك سرمایه مهم این رسانه محسوب می شود؛ خیلی از نیروهای انسانی و پیشكسوت ایرنا اكنون در این سازمان نیستند و به شكلی از آن منفك شده اند اما همواره دلها و قلبهای آنان به مانند افراد حاضر برای هویت بخشی و پایداری این مجموعه می تپد.
صالحی تصریح كرد: در طول تاریخ 83 ساله ایرنا افراد و اشخاص مختلفی در سطوح عالی، میانی و كاركنان آن كوشیده اند تا این هویت را ساخته و همواره بر ارتقای آن هم كوشا باشند، از این رو این سازمان به شكلی مدیون این زحمات و تلاش هاست كه باید ارج نهاده شود.
عضو كابینه دولت دوازدهم از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) خواست كه همواره یك رسانه ارتباطی و گفت و گوی مردم و مسئولان باشد و در عین حال تصریح كرد: شناسنامه و سابقه دیرینه خبری، رسمیت، جایگاه، خط تماس با خارج كشور، منابع و سرمایه های انسانی و... خصوصیت هایی هستند كه از ایرنا تعریفی خاص و متمایز در بین دیگر رسانه ها تولید می كنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاكید بر اینكه دوران رسانه های یكطرفه به آخر رسیده، از خبرگزاری جمهوری اسلامی خواست بعنوان یك رسانه ملی بعنوان پل ارتباطی مردم ومسئولان قرار گرفته تا این دوران یكسویه را به آخر برساند.
صالحی خاطرنشان كرد: باید یكطرفه صحبت كردن را جمع كرده و در عین حال حرف ها دو طرفین شنیده شود، از این رو با رعایت این مهم بقا و جایگاه ایرنا بعنوان رسانه ملی باقی خواهد ماند در غیر اینصورت با مشكلات جدی مواجه خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همینطور با اشاره به وجود چالش های ملی جدی در كشور اظهار داشت: امروز وظیفه رسانه های ملی است كه توجه جدی با نگرش به حل مسائل و نه نگاه بحران آفرینی و یاس به جامعه منتقل شود. از این رو رسانه ها باید در این وضعیت تهدیدها را به فرصت تبدیل و در جهت مثبت اندیشی برای افكار عمومی حركت كنند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی كشور اظهار داشت: اگر چالش های ملی را جدی نگیریم تبدیل به یك زلزله و فروپاشی اجتماعی خواهند شد. از این رو رسانه های ملی همچون ایرنا و صدا وسیما پیش از این كه زلزله و فروپاشی ما را متوجه آستانه خطرهای جدی كند با نگاه تحلیلی و تبیینی در جهت حل مسائل و عرضه راهكار های مناسب حركت كنند.
وی اضافه كرد: ایرنا زمانی تك رسانه بود و بنابراین در این فضا تك رسانه كارهایش به خوبی به چشم می آمد اما امروز فضا با كثرت رسانه ها و بروز و ظهور شبكه های مختلف اجتماعی و ارتباطی مواجه می باشد كه چنانچه امروز نتوانیم خویش را به روز رسانی كرده و همگام با دنیا حركت نماییم، در معرض خطر بزرگی قرار گرفته و خواه ناخواه جایگاه رسانه از بین خواهد رفت. از این رو ساختن رسانه برای ما توسط دیگران یك خطر ملی به حساب می آید.
به گفته صالحی، تهدید امنیت ملی فقط با موشك نیست بلكه بارها گفته ام كاهش اعتماد ملی به رسانه و از دست دادن مخاطب بعنوان سرمایه واقعی آن یك تهدید بزرگ به حساب می آید، امنیت فقط موشك و سلاح نیست بلكه بخش مهمی از آن، امنیت نرم است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح كرد: در این فضای به مراتب مواجه با كثرت رسانه ها، باید رسانه های ملی مورد اعتماد جامعه و افكار عمومی باشند.
صالحی همینطور اظهار داشت: ایرنا باید در این دوره پررقابت بتواند سهم خویش را از مصرف رسانه سالم و كیفی همراه با اعتماد بالا در جامعه به دست آورده و سرمایه انسانی خود یعنی مخاطب را حفظ كند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، تقویت دیپلماسی رسانه ای را مورد تاكید قرار داد و اظهار داشت: امروز در جهان پرخطر و پرتهدید و همینطور منطقه ای اینچنین زندگی می نماییم و آنچه می تواند این خطرات و تهدیدات را كم كند و از بین ببرد، تقویت دیپلماسی عمومی است.
به گفته صالحی، سرمایه انسانی ایرنا و همه زیرمجموعه های آن شامل روزنامه ایران و دانشكده خبر سرمایه های بی بدیلی به شمار می آینده كه می توان با اتكاء، اعتماد و استفاده از این ذخایر، شاهد ارتقا و شكوفایی و زنده نگهداشتن ایرنا بعنوان رسانه ملی در كشور باشیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: باید از نگاه تزریقی و كپسولی موقت، حیات یك سازمان را نگهداشت و باید از داخل سازمان با نیروهای انسانی سازمان را با قوت و قدرت در جهت شكوفایی و رشد و ارتقاء حركت داد.
صالحی به زمان ورود مدیرعامل سابق ایرنا در زمان تصدی علی جنتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره نمود و اظهار داشت: محمد خدادی با خصوصیت های خاص خود توانست این سازمان را جلو ببرد.
وی اضافه كرد: خدادی از سنین جوانی تابحال پركار در عرصه رسانه، حضور داشته و ما همواره از دیدگاه ها و اظهارنظرهای او دربحث رسانه ای در جلسات وزارتخانه بهره مند بوده ایم.
عضو كابینه دولت دوازدهم به خیلی از اتفاقات پیش آمده در دولت های نهم و دهم كه كشور را دچار مشكلات خاصی كرد اشاره نمود و اظهار داشت: خدادی بعنوان فردی جهادی، فعال در حوزه بین الملل و دیگر عرصه ها فرصتی را تولید كرد تا ایرنا در سالهای پس از این دولت ها كه مدیریت كردن بسی دشوار بود، ایرنا را رو به جلو ببرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد سلامی به چاپك سازی، تنوع دادن به محصولات تولیدی، حركت ایرنا در جهت تدبیر، اعتدال و امید دولت توفقیات فراوانی كسب كرده كه به نوبه خود از همه این تلاش ها از مجموعه ایرنا تشكر و قدردانی می كنم.
صالحی با اشاره ابعاد شخصیتی و وجودی سید ضیا هاشمی اظهار داشت: امروز در خدمت فردی هستیم كه شناسنامه و پرونده وی در عرصه های دانشگاهی و علمی و آموزشی كشور گواه بوده و نیاز به معرفی ندارد.
به گفته وی، سوابق فرهنگی، علمی، رسانه ای و اجتماعی دكتر هاشمی تركیبی از خصوصیت ها را یك جا تجمیع كرده كه امید می رود این دوره ایرنا با حضور او از لحاظ كاری و فعالیت با شتاب بیشتری به پیش برود.
صالحی تصریح كرد: سوابق علمی وی در حوزه علوم اجتماعی قابل توجه بوده و كمك خواهد نمود كه ایرنا با نگاهی عالمانه حركت تند و شتابان به خود بگیرد.
وی همینطور به سوابق مدیریتی سید ضیا هاشمی اشاره نمود و اظهار داشت: وی در طول قبول مسئولیت های مختلف مدیریتی در پست های مختلف توفیقات فراوانی را كسب كرده كه آخرین آن معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همینطور سرپرستی سه ماهه این وزارتخانه بوده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح كرد: توانمندی، تدبیر و قدرت مدیریتی او به طور یقین در تعاملات داخلی و خارجی توفیقات زیادی برای این سازمان به همراه خواهد داشت.
صالحی حضور چهار ساله در هیات نظارت بر مطبوعات، فعالیت رسانه ای در بعضی رسانه ها، هیات های موسس مطبوعات و رسانه ها را هم از دیگر سوابق وی در عرصه رسانه برشمرد.
وی هاشمی را شخصیتی دلنشین، دانشمند، باسواد، روشنفكر، متدین با سلامت نفسانی توصیف كرد و تصریح كرد: تركیب این خصوصیت های برجسته در یك فرد كمتر پیدا می گردد زیرا گاهی افرادی یكی دو تا از این خصوصیت ها را دارا هستند اما از داشتن دیگر خصوصیت ها غافلند اما این تركیب در ابعاد شخصیتی و وجودی سید ضیا هاشمی جامع و كامل است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز امیدواری كرد مدیران، كاركنان عوامل خبری ایرنا مانند گذشته همراه و همگام با مدیر عامل جدید این شجره تنومند را در جهت پربار كردن میوه و شاخ و برگ فراوان پرورش دهند.
صالحی در عین حال اظهار داشت: در ادامه هم از نظرات و تجربیات مدیر عامل سابق ایرنا هم به مانند گذشته بهره مند خواهیم شد.
مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی روز دوشنبه در سالن كنفرانس ایرنا برگزار گردید.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال استعفای محمد خدادی، روز گذشته(یكشنبه) در حكمی، سید ضیاء هاشمی را بعنوان مدیر عامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) منصوب نمود.


 

1396/10/11
13:10:32
5.0 / 5
4987
تگهای خبر: رسانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
خرید اپل آیدی - ساخت اپل آیدی

idstore.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ساخت اپل آی دی محفوظ است

ساخت اپل آی دی

سفارش ساخت اپل آی دی