بررسی تاثیر لیپیدها در بروز بیماری پاركینسون

بررسی تاثیر لیپیدها در بروز بیماری پاركینسون ساخت اپل آی دی: پژوهشگران آمریكایی در آزمایش مدلهای حیوانی، به بررسی تاثیر لیپیدها در بروز بیماری پاركینسون پرداختند.


به گزارش ساخت اپل آی دی به نقل از ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، گروهی از پژوهشگران "بیمارستان مکلین"(McLean Hospital) آمریکا در بررسی های خود دریافتند که تغییرات یکی از سلول های مهم مغز می تواند به بروز التهاب و بیماری پارکینسون منجر شود.
"اویستین برک"(Oeystein Brekk)، پژوهشگر ارشد این پروژه اظهار داشت: پژوهش ما بر اهمیت ذخیره، استفاده و انتقال لیپیدها بین انواع گوناگون سلول و بروز بیماری پارکینسون تمرکز دارد. نقش مکانیسمی که در برقراری تعادل لیپیدها سلولی دخالت دارد، در بیماری های عصبی نسبتا نادیده گرفته شده است اما دانش زیاد